September 20th, 2003

dj, feriado, esperanto

Kamerado, je la amo!

Finfine mi sukcesis eltrovi la kodon en kiu la titoloj de miaj Rusaj MP3j estis skribitaj. Jen eta elekto:

artistotitolotitolo askia
Method Mr. AlДождь (ты ушла) - (NEW $ER-GO DJ`Z MIX)Äîæäü (òû óøëà) - (NEW $ER-GO DJ`Z MIX)
Method Mr. AlНикакой Надежды (REMIX)Íèêàêîé Íàäåæäû (REMIX)
Method Mr. AlЯ хочу выжитьß õî÷ó âûæèòü
Method Mr. AlНаш Мир (REMIX)Íàø Ìèð (REMIX)
AvariyaDon't cry / Не ПлачьDon't cry / Íå Ïëà÷ü
VIRUS.ruThe hands (Remix) РучкиThe hands (Remix) Ðó÷êè
VIRUS.ruThe gentle sun | Нежное солнышThe gentle sun | Íåæíîå ñîëíûø
DEMO2000 years | 2000 лет2000 years | 2000 ëåò
KlementiyaAstronomer \ АстрономAstronomer \ Àñòðîíîì
KlementiyaGirl-friend \ ПодружкаGirl-friend \ Ïîäðóæêà
EpidemiaВрата Времени (Gates Of Time)Âðàòà Âðåìåíè (Gates Of Time)
EpidemiaНа Краю Времени (At The Edge Of Time)Íà Êðàþ Âðåìåíè (At The Edge Of Time)


Foje la artistoj uzis duoblan titolon kun ruslingva originalo kaj angla traduko. Tio tre helpas al neruslingvanoj distingi la kantojn. Aliaj artistoj eĉ tute rezignas pri originaj nomoj kaj publikigas siajn verkojn kun anglalingvaj nomoj. Tio tamen malhelpas se oni volas prezenti la muzikon al Rusaj amikoj, ĉar la jenaj eble ne regas la anglan kaj tiel neniu povas facile eltrovi kiu kanto kaŝiĝas malantaŭ kiu titolo.

Ĉiujn kantojn mi legale kaj senpage trovis en la reto. Kelkaj el ili daŭre haveblas tie. Uzu la ligojn por eltrovi.

Aldonaj komentoj:


  1. Mia iama kunloĝanto Till posedas KDn de Avariya.

  2. "Ruĉki" (Ручки) estas vaste konata ankaŭ inter Nerusoj kaj ĉiam grandega sukceso dum Eo-diskotekoj.

  3. Method Mr. Al vivas en Germanio kaj ekzistas plia, oficiala paĝo de li.

  4. Pliaj MP3j de Klementiya troveblas ĉe ŝia vitaminic-paĝo.

  • Current Music
    CMM - Don't feel sorry (Liberty mix)