?

Log in

No account? Create an account
La vivo de Kunar
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Sunday, January 4th, 2004

Time Event
9:43p
Sed je sunomalleviĝ' mi (...) ĝuas vian amon - finfine, aha
Hieraŭ mi revenis de la IS en Naumburg/Saale kaj kompreneble havas multon por rakonti.

Sed ĉar mi kutime parolas tro multe, mi limigu min al kelkaj punktoj.

Kio plej gajigis min:
- interesaj homoj, kun kiuj eblas fari altnivelan kaj seriozan paroladon
- gufujo, kiu permesas ripozadon de la festado en trankvila ĉirkaŭo
- virino(j)

Kio plej nervis min:
- krokodiloj, kiuj neniom scipovas Esperanton.
- teknikaj problemoj
- virino(j)


La bonaj babiladoj okazis kun

- Holger (unu de miaj plej bonaj amikoj), kiu ĉiam pretas stultumi, sed ankaŭ kapablas konsile konsoli.
- Oleg Izjumenko, kiu gvidis bonegan diskutrondon pri "la kaŭzo de la ekologia krizo". Malofte mi spertis tiom senideologian, moderan, malarogantan interŝanĝon de opinioj.
- Stefan Burkert, de kies kantaro mi ŝtelis kelkajn kantojn por mia propra kantokolekto. Li ne nur agnoskis mian verkon, sed ankaŭ konsciis pri pluraj teknikaj detaloj.
- Basimo pri muziko, sed ankaŭ pri multaj facetoj de la vivo. Nekredeble, kion eblas ekscii de alia persono, se oni nur prenas la tempon por aŭskulti.
- Sebastian pri komuna muzikado en 2004 kaj dum la sekva IS.
- Gerold pri estontaj komunaj projektoj kadre de "La Kuracistoj".

Pri la aliaj punktoj mi parte skribos poste, sed certe ne pri "virino(j)". Mi iomete lacas skribi kaj legi pri tiu temo...

Current Mood: sleepy

<< Previous Day 2004/01/04
[Calendar]
Next Day >>
My Website   About LiveJournal.com