April 15th, 2004

dj, feriado, esperanto

Pasko, denove ĉi tie

Post dusemajna paŭzo, jen mi denove kun io vere skribinda. Hieraŭ mi revenis de la IJF, kaj do dediĉas almenaŭ du enskribojn al ĝi.

Collapse )

Mia muzika prelego estis en ordo, ja eĉ bona por IJF-nivelo. Venis ĉirkaŭ 15-20 homoj, kio estus kontentiga nombro eĉ por multe pli granda renkontiĝo. La publiko montris viglan intereson kaj aktive partoprenis, plurfoje aldonante ion al la ĵus dirita aŭ demandante pliajn detalojn pri la muziko prezentita. Mi tamen rimarkis je la komenco kelkajn iom malfluajn partojn, kaj unu persono diris ke ne estis sufiĉa tempo por demandoj post mia prelego. Ambaŭ aferojn mi memoru. Sed krom tio tute agrabla rezulto!
  • Current Music
    Marillion - Easter