?

Log in

No account? Create an account
La vivo de Kunar
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, April 15th, 2004

Time Event
7:00p
Pasko, denove ĉi tie
Post dusemajna paŭzo, jen mi denove kun io vere skribinda. Hieraŭ mi revenis de la IJF, kaj do dediĉas almenaŭ du enskribojn al ĝi.

detala plendado kaj primokadoCollapse )

Mia muzika prelego estis en ordo, ja eĉ bona por IJF-nivelo. Venis ĉirkaŭ 15-20 homoj, kio estus kontentiga nombro eĉ por multe pli granda renkontiĝo. La publiko montris viglan intereson kaj aktive partoprenis, plurfoje aldonante ion al la ĵus dirita aŭ demandante pliajn detalojn pri la muziko prezentita. Mi tamen rimarkis je la komenco kelkajn iom malfluajn partojn, kaj unu persono diris ke ne estis sufiĉa tempo por demandoj post mia prelego. Ambaŭ aferojn mi memoru. Sed krom tio tute agrabla rezulto!

Current Mood: pleased

<< Previous Day 2004/04/15
[Calendar]
Next Day >>
My Website   About LiveJournal.com